Azure Database for MySQLのレプリケーション機能を使うと読み取り専用 ...

Azure Database for MySQL flexible serverをPort ...